Komisija za slinavku i šap za zamlje Evrope sa sedištem u Rimu (FAO) organizovala je obuku za laboratorijske oficire za biosigurnost u laboratorijama koje se bave dijagnostikom slinavke i šapa („Biosafety officer training“).

Trening je održan u Skoplju (Makedonija) od 20.01.2015. do 22.01.2015. Obuka je bila namenjena učesnicima zemalja balkanske regije. Skupu su prisustvovali po jedan predstavnik iz Srbije, Bugarske, Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i tri učesnika iz Makedonije kao zemlje domaćina.

Predavači su bili saradnici EU FMD iz Velike Britanije i Danske koji rade na poslovima oficira za biosigurnost za slinavku i šap u svojim državama.

Predstavnik Srbije je bio Mr Ljubiša Veljović kao član nacionalne referentne laboratorije Republike Srbije za slinavku i šap.