• Institut postaje predstavnik Republike Srbije u mreži EU Nacionalnih refrentnih laboratorija za animalne proteine u hrani za životinje.
  • Istraživači Instituta su po prvi put detektovali i izvršili molekularnu karakterizaciju sojeva goveđe virusne dijareje, genotip 2 u Republici Srbiji.
Kategorije: