• Институт постаје представник Републике Србије у мрежи ЕУ Националних рефрентних лабораторија за анималне протеине у храни за животиње.
  • Истраживачи Института су по први пут детектовали и извршили молекуларну карактеризацију сојева говеђе вирусне дијареје, генотип 2 у Републици Србији.
Категорије: