Rukovodilac Službe opštih, računovodstvenih i pravnih poslova

Dejan Tmušić, dipl.ecc.
Tel:
Fax:
E-mail:
 

U službi se obavljaju poslovi bilansiranja, finansijskog knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih sredstava, materijalnog knjigovodstva, robnog knjigovodstva, izrada računovodstvenih izveštaja koje je Institut obavezan da dostavi državnim organima, obračun i evidencija plata, bolovanja, autorskih i drugih honorara, plaćanje svih obaveza dobavljačima i državi.

Služba vrši i administrativno-pravne i imovinsko-pravne poslove, pravne poslove iz područja radnih odnosa, izradu ugovora, izradu nacrta opštih akata, odluka i rešenja, daje pravne savete iz područja delatnosti Instituta, vodi brigu i obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, kao i poslova održavanja zgrade i uređaja.

Kategorije: Odeljenja-2