Milicevic FMD

Šef odeljenja za virusologiju mr Vesna Milićević je u periodu od 20. do 21. maja prisustvovala godišnjem sastanku referentnih laboratorija Evropske Unije za bolest slinavka i šap koji je održan u Askotu u Velikoj Britaniji u organizacije referentne laboratorije EU – Institut Pirbrajt.
Na sastanku su prezentovani rezultati međulaboratorijskih ispitivanja u kojima je NIVS učestvovao i ostvario tačne rezultate. Predstavljeno je i stanje slinavke i šapa na severu Afrike koje je prilično zabrinjavajuće jer je u 2014. godini otkriven virus O/ME-SA/Ind-2001.
EURL za vezikularnu bolest svinja je obavestila prisutne da je na sednici OIE u maju 2014. odlučeno da se sa Liste bolesti obaveznih za prijavljivanje skine vezikularna bolest svinja te se od januara 2015. SVD više ne nalazi u Terrestrial Code.
Vezukularna bolest svinja u Evropi se poslednji put pojavila u Italiji 2008 gde u oblastima Campania i Calabria.

Категорије: Najnovije vestiVesti