1. Prezentacije i izvestaj sa 9-og sastanka GMO naučne mreže, mozete videti na:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/181108

 

  1. EFSA je objavila izvestaj o zoonozama, zonotskim agensima i bolestima prenosivim hranom za 2017. godinu: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5500

 

  1. Na EFSA veb strani mozete pogledati novi članak:  “Zoonoze: napredak je zaustavljen”: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/18121

 

  1. Objavljen je novi članak o kontaminentima: prvo od dva mišljenja u vezi PFAS u hrani:

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181213

a sa tim u vezi i naucno misljenje o riziku za zdravlje ljudi koje se odnosi na prisustvo perfluorooktan sulfonske kiseline i perfluorooktanonske kiseline u hrani:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5194

Категорије: Najnovije vestiVesti