• Набављена је опрема за ЕЛИСА тест.
  • Развијена вакцина за килфорнијске пастрмке против бактерије Yersinia ruckeri.
Категорије: