Термини: јул, децембар

Број учесника: 5

Трајање: 5 дана

Цена: 500 ЕУР (у динарској противвредности по средњем курсу НБС плус ПДВ)

Кратак опис обуке: Обука се састоји из теоретског и практичног дела и обухвата:

  • Опрема и реагениси неопходни за рад са ћелијским линијма,
  • Набавка и одржавање ћелијских линија (врсте и типови ћелијских линија, услови раста, услови средине, медијуми и адитиви),
  • Одржавање ћелијских линија,
  • Изолација вируса, припрема материјала за инокулацију, припрема ћелијске линије за инокулацију, слепе пасаже, CPE
  • Титрација вируса, VNT

Рок за пријаву: 01.6./01.11.

Пријаву послати на адресу ljubisa.veljovic@nivs.rs