Списак акредитованих метода узорковања:

 

Редни број Назив методе Врста узорка
1 SRPS EN ISO 18593: 2018 Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном
2 SRPS EN ISO 17604:2016. Узорци са трупова закланих животиња

 

 

Списак акредитованих метода за намирнице и испитивање хране:

 

Редни број Назив методе Врста узорка
1 Испитивање присуства састојака анималног порекла у храни за животиње (микроскопија) Храна за животиње
2 Испитивање присуства ДНК пореклом од преживара (real time PCR) Храна за животиње
3 Испитивање присуства ДНК пореклом од свиња (real time PCR) Храна за животиње
4 Испитивање присуства ДНК пореклом од живине (real time PCR) Храна за животиње
5 Утврђивање садржаја афлатоксина Б1 (ELISA) Храна за животиње и храна биљног порекла
6 Утврђивање садржаја охратоксина (ELISA) Храна за животиње и храна биљног порекла
7 Утврђивање садржаја зеараленона (ELISA) Храна за животиње и храна биљног порекла
8 Утврђивање садржаја деоксиниваленола (ELISA) Храна за животиње и храна биљног порекла
9 Утврђивање садржаја фумонизина (ELISA) Храна за животиње и храна биљног порекла
10 Утврђивање садржаја Т-2/HT-2 токсина (ELISA) Храна за животиње и храна биљног порекла
11 Утврђивање садржаја афлатоксина М1 (ЕLISA) Млеко и производи од млека
12 Утврђивање порекла анималних протеина у храни

(говеђи, свињски, живински, овчији протеин) (ЕLISA)

Месо и производи од меса
13 Испитивање присуства норовируса (real time PCR) Храна
14 Испитивање присуства вируса хепатитиса А (real time PCR) Храна
15 Испитивање присуства вируса афричке куге свиња (real time PCR) Храна
16 Детекција генетичке модификованости утврђивањем присуства CaMV35S промотора и NOS

терминатора методом Real Time PCR

Храна  и  храна за животиње
17 Сензорна оцена Храна за животиње
18 Израчунавање метаболичке енергије Храна за животиње
19 Израда предлога декларације Храна за животиње
20 Мишљење Храна за животиње
21 Хоризонтална метода за одређивање броја

микроорганизама — Део 1: Бројање колонија на 30 °C

техником наливања плоче

Храна за животиње
22 Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 2: Техника бројања колонија у

производима са активношћу

воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95

Храна за животиње
23 Хоризонтална метода за откривање, одређивање

броја и серотипизацију

Salmonella — Део 1:

Oткривање Salmonella spp. SRPS EN ISO6579-1:2017/A1:2020

 

Храна за животиње
24 Хоризонтална метода за одређивање броја

Clostridium perfringens

(квантитативна метода)

Храна за животиње
25 Хоризонтална метода за откривање и одређивање

броја Enterobacteriaceae – Део 2: Техника бројања колонија

Храна за животиње
26 Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза –

позитивних стафилокока

Staphylococcus aureus и друге врсте

Храна за животиње
27 Хоризонтална метода за oдређивање броја β-глукуронидаза позитивне E.coli Храна за животиње
28 Хоризонтална метода за откривање и одређивање

броја Listeria monocytogenes

и Listeria spp. – Део 1:

Метода откривања

Храна за животиње
29 Хоризонтална метода за

одређивање броја

сулфиторедукујућих

бактерија које расту у

анаеробним условима

Храна за животиње
30 Детекција генетичке

модификованости

утврђивањем присуства

CaMV35S промотора и NOS

терминатора методом Real

Time PCR

Храна и храна за животиње
31 Израда студије одрживости Храна
32 Хоризонтална метода за

одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока

(Staphylococcus aureus и

друге врсте) – Део 1: Метода

употребе агара по Берд Паркеру

Храна
33 Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Oткривање Salmonella spp Храна
34 Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Техника бројања колонија Храна
35 Хоризонтална метода за одређивање броја ß[1]глукуронидаза позитивне Escherichia coli – Део 2: Техника бројања колонија на 440С помоћу 5- бромо-4- хлоро-3- индолил ß-Д[1]глукуронида Храна
36 Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Део 1: Метода откривања Храна
37 Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Део 2: Метода одређивања броја Храна
38 Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче– Измена 1: Разјашњење предмета и подручја примене Храна
39 Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp – Део 1: Метода откривања Храна
40 Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp – Део 2: Техника бројања колонија Храна
41 Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од или једнаком 0,95 Храна
42 Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима Храна
43 Откривање резидуа антибиотика и сулфонамида микробиолошка метода Храна
44 Сензорно оцењивање намирница животињског порекла Храна
45 Микробиологија ланца хране – Откривање ларви Trichinella у месу методом вештачке дигестије Храна (месо и производи од меса)
46 Утврђивање присуства Резидуа антибиотика и Сулфонамида методом DELVOTEST® SP NT Храна (млеко и производи од млека)
47 Изолација Anisakidae L3 ларви из риба и производа од риба (метода вештачке дигестије) Храна (рибе и производи рибарства)
48 Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче – Измена 1: Разјашњење предмета и подручја примене Узорци са трупова закланих животиња, узорци са површина, радних површина, опреме, алата и руку радника (предмети и површине које долазе у контакт са храном)
49 Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Метода бројања колонија
50 Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Део 1: Метода откривања
51 Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Oткривање Salmonella spp.
52 Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp.- Део 1: Метода откривања