ОБИМ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АКТИВНОСТИ

 

 

Редни број Назив методе Врста узорка
1. Садржај сирових протеина Храна за животиње
2. Садржај калцијума Храна за животиње
3. Садржај укупног фосфора Храна за животиње
4. Садржај влаге (суве материје) Храна за животиње
5. Садржај масти Храна за животиње
6. Садржај сировог пепела Храна за животиње
7. Садржај целулозе Храна за животиње
8. Садржај угљених хидрата Храна за животиње
9. Енергетска вредност Храна за животиње
10. Садржај пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини Храна за животиње
11. Киселински степен Храна за животиње
12. Слободне масне киселине (ФФА) Храна за животиње
13. Киселински број Храна за животиње
14. Садржај холин хлорида Храна за животиње
15. Садржај лизин хидрохлорида Храна за животиње
16. Сварљивост протеина у киселом пепсину Храна за животиње
17. Сварљиви протеини Храна за животиње
18. Несварљиви протеини Храна за животиње
19. Садржај натријума Храна за животиње
20. Садржај натријум хлорида Храна за животиње
21. Слободна сирћетна киселина Храна за животиње
22. Слободна бутерна киселина Храна за животиње
23. Везана сирћетна киселина Храна за животиње
24. Везана бутерна киселина Храна за животиње
25. Млечна киселина Храна за животиње
26. Укупне киселине Храна за животиње
27. пХ вредност Храна за животиње
28. Садржај непротеинског азота Храна за животиње
29. Пероксидни број Храна за животиње
30. Активност уреазе Храна за животиње
31. Садржај бакра Храна за животиње
32. Садржај гвожђа Храна за животиње
33. Садржај мангана Храна за животиње
34. Садржај цинк Храна за животиње
35. Садржај магнезијума Храна за животиње
36. Садржај арсена Храна за животиње
37. Садржај олова Храна за животиње
38. Садржај кадмијума Храна за животиње
39. Садржај живе Храна за животиње
40. Не диоксину сличан ПЦБс (збир ПЦБ 28, ПЦБ 52, ПЦБ 101, ПЦБ 138, ПЦБ 153 и ПЦБ 180) Храна за животиње
41. Одређивање остатака опрганохлорних пестицида (ГЦ/МС) Храна за животиње
42. Садржај бакра (ФААС) Храна
43. Садржај гвожђа (ФААС) Храна
44. Садржај мангана (ФААС) Храна
45. Садржај цинка (ФААС) Храна
46. Садржај магнезијума (ФААС) Храна
47. Садржај арсена (ГФААС) Храна
48. Садржај олова (ГФААС) Храна
49. Садржај кадмијума ГФААС) Храна
50. Садржај живе (ЦВААС) Храна
51. Не диоксину сличан ПЦБс (збир ПЦБ 28, ПЦБ 52, ПЦБ 101, ПЦБ 138, ПЦБ 153 и ПЦБ 180) Храна
52. Одређивање остатака органохлорних пестицида Храна
53. Одређивање фипронила (ГЦ/МС) Храна
54. Одређивање органофосфатних пестицида Храна
55. Одредјивање фунгицида и инсектицида Храна
56. Садржај хистамина (ЕЛИСА) Риба
57. Садржај меламина (ЕЛИСА) Млеко
58. Садржај укупних протеина Храна
59. Садржај влаге (суве материје) Храна
60. Садржај укупне масти Храна
61. Засићене масне киселине Храна
62. Садржај укупног пепела Храна
63. Садржај угљених хидрата Храна
64. Енергетска вредност Храна
65. Садржај натријум хлорида (соли) Храна
66. пХ вредност Храна
67. Садржај колагена у укупним протеинима Храна (месо)
68. Однос садржај воде/садржај протеина Храна (месо)
69. Садржај калцијума Храна (месо)
70. Садржај СО2 Храна (месо)
71. Садржај нитрита Храна (месо, риба)
72. Садржај укупног фосфора Храна (месо, риба)
73. Садржај слободних масних киселина Храна (месо, масти, јаја)
74. Пероксидни број Храна (месо, масти)
75. Садржај нерастворљивих нечистоћа Храна (масти)
76. Садржај глазуре (на бруто тежину) Храна (риба)
77. Садржај глазуре (на нето тежину) Храна (риба)
78. Маса меса у конзервама рибе Храна (риба)
79. Садржај воде у уљу Храна (риба)
80. Садржај воде Храна (млеко у праху)
81. Титрациона киселост Храна (млеко у праху)
82. Садржај млечне масти у сувој материји Храна (млеко у праху)
83. Садржај лактозе Храна (млеко и сурутка у праху)
84. Садржај суве материје без масти Храна (маслац)
85. Садржај воде Храна (маслац)
86. Садржај глукозе и фруктозе МЕД
87. Садржај сахарозе МЕД
88. Садржај хидроксиметилфурфурола МЕД
89. Садржај воде (Рефрактометрија) МЕД
90. Киселост МЕД
91. Активност дијастазе (Спектрофотометрија) МЕД
92. Садржај материја нерастворљивих у води МЕД
93. Електрична проводљивост МЕД
94. Садржај суве материје ПОЛЕНОВ ПРАХ
95. Садржај воде МАТИЧНИ МЛЕЧ
96. Садржај суве материје МАТИЧНИ МЛЕЧ
97. Садржај протеина МАТИЧНИ МЛЕЧ
98. Садржај екстракта прополиса у алкохолном раствору ПРОПОЛИС
99. Садржај суве материје ПРОПОЛИС

 

Храна – Месо и производи од меса; млеко и производи од млека; рибе и производи рибарства; мед и пчелињи производи; воће и поврће и њихови производи; цереалије