Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da su naše saradnice učestvovale u obuci koju je organizovala Evropska referentna laboratorija (EURL) za afričku kugu svinja (Centro de Investigación en Sanidad Animal, INIA-CISA) u Madridu, Španija od 15-19. aprila 2024. Tokom ove obuke, one su se upoznale sa najnovijim metodama dijagnostike afričke kuge svinja, uključujući molekularnu dijagnostiku, serološku dijagnostiku i izolaciju virusa. Analizom rezultata su stekle dublje razumevanje procesa dijagnostike, posebno u kontekstu dokazivanja prvog slučaja u nezaraženom području. Diskusija i tumačenje dobijenih rezultata bili su od ključnog značaja, te su doprineli konkretnim zaključcima i relevantnim preporukama za dalje postupanje i unapređenje dijagnostike afričke kuge svinja.