Захваљујући пријави организације „Еко Панчевачки рит“,  28. септембра постављена је прва сумња на појаву авијарне инфлуенце на епизоотиолошком подручју града Београда. Екипа епизоотиолошке службе Научног института за ветеринарство Србије заједно са ветеринарским инспектором одмах је изашла је на терен и извршила епизоотиолошки увиђај. У каналу Визељ, (Борча), општина Палилула, затечено је јато од око 50 лабудова од којих је неколико јединки показивало симптоме који указују на могућност инфекције вирусом инфлуенце. Један лабуд је угинуо и на лицу места је урађена аутопсија.  Од угинуле јединке су узети узорци клоакалног и трахеалног бриса  и достављени на Одељење за вирусологију  Научног Института за ветеринарство Србије, под сумњом на присиство вируса авијарне инфлуенце.  Методом real time RT-PCR установљено је присуство генома вируса инфлуенце типа А и материјал је  послат у Националну референтну лабораторију на потврдну дијагностику и типизацију вируса. Установљено је присуство високо патогеног соја Х5Н1. Други позитиван случај је утврђен у истој општини Палилула (насеље Ковилово) такође код оболелог/угинулог лабуда. Почетком октобра установљен је и трећи случај авијарне инфлуенце, код оболелог лабуда али из насеља Макиш, општина Чукарица. Узорци за анализу су такође прослеђени националној референтној лабораторији на потврдну дијагностику и типизацију соја вируса авијарне инфлуенце. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донела је решење о проглашењу зараженог и угроженог подручја на општини Палилула.  Епизоотиолошка служба НИВСа свакодневно врши активности везано за појаву авијарне инфлуенце  на епизоотиолошком терену Града Београда. У току је попис газдинстава  на којима се гаји живина и свакодневно се обавља увиђај и преглед здравственог стања јата на наведеним газдинствима  у зараженој и угроженој зони општина Палилула и Звездара. Активности епизоотиолошке службе НИВСа се настављају на дневном нивоу у зависности од развоја ситуације.

Категорије: Vesti