Šef Službe za uzorkovanje i prijem materijala

Svetlana Vuković, vet. spec.
Tel:
Fax:
E-mail: prijem@nivs.rs
 

Služba je formirana 2005. godine, kao zasebna organizaciona radna jedinica a u cilju usklađivanja organizacione strukture i funkcionisanja rada Instituta sa standardima ISO 9001:2008 i ISO ICE 17025:2006.

Saradnici Službe vrše uzorkovanje i prijem materijala za analize, vode evidenciju o uzorkovanim i primljenim uzorcima, staraju se o bezbednom rukovanju sa uzorcima, obavezni su da primenjuju HTZ mere i opremu, vrše distribuciju uzoraka za analize, pisanje, izdavanje i distribuciju izveštaja o ispitivanju i naplatu usluga.

Uzorkovanje se vrši na osnovu zahteva Republičke veterinarske inspekcije i zahteva korisnika usluga na osnovu ugovorene obaveze. Način formiranja uzorka je regulisan zakonskom regulativom zavisno od vrste uzorka, načina pakovanja, ambalaže, količine materijala koji se uzorkuje i metode ispitivanja.
U okviru službe se vrši i priprema podloga za mikrobiološka ispitivanja Odeljenja za ispitivanje namirnica životinjskog porekla i Odeljenja za ishranu i ispitivanje stočne hrane.

Категорије: Odeljenja-2