U cilju stalnog unapređenja kvaliteta rada Institut je uveo i sertifikovao standard „Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi (SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015)“.

Takođe je izvršena implementacija standarda“Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje (SRPS ISO / IEC 17025:2017)“. Pozitivnu ocenu da se u potpunosti primenjuje standard SRPS ISO / IEC 17025:2017 dalo je Akreditaciono telo Srbije.

Shodno odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti Institut je akreditovan i zaveden je u registar naučno-istraživačkih instituta kao istraživačko-razvojni institut pod rednim brojem 110-00-34/58.

Politika kvaliteta

Politika životne sredine

Категорије: Sistem kvaliteta