Veterinarska inspekcija je na celoj teritoriji Srbije pojačala nadzor i kontrolu objekata koji su odobreni za skladištenje, proizvodnju i promet hrane, budući da visoke letnje temperature nose rizik po bezbednost hrane životinjskog porekla.

Posebna pažnja se usmerava na objekte brze hrane, one u kojima se proizvodi sladoled, restorane, trgovinske lance i prodajna mesta u kojima postoje odeljenja za prodaju mesa i mleka, kao i javne gradske pijace, odnosno hale za prodaju mlečnih proizvoda i proizvoda od mesa, jaja, ribe, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Podsećaju da je samo nekoliko sati na visokim temperaturama dovoljno da se iz jedne bakterije u hrani razvije dva miliona njih.

U veoma kvarljive vrste hrane spadaju mleveno meso i proizvodi od njega, proizvodi od jaja, naročito majoneza i mlečni proizvodi.

Kako se navodi u saopštenju, dešava se da inspektori zateknu u prometu hranu koja se ne čuva u adekvatnim uslovima već je izložena dejstvu povišenih temperatura i atmosferskim uticajima.

Zato upozoravaju da se u periodu sa visokim temperaturama hrana mora čuvati na niskim temperaturama u takozvanom „hladnom lancu“.

Inspektori preduzimaju mere u situacijama kada se konstatuju nepravilnosti bilo da se radi o propustima u održavanju higijene, nepravilnoj manipulaciji hranom ili neadekvatnom čuvanju.

Zavisno od utvrđenih nepravilnosti nalaže se otklanjanje nedostataka, zabranjuje se obavljanje delatnosti i stavljanje u promet neispravne hrane, povlačenje i uništavanje na licu mesta zatečene neispravne hrane, dok se protiv počinilaca prekršaja preduzimaju upravne radnje.

Najveća odstupanja i nepravilnosti uoče se u postupcima sa hranom u objektima namenjenim za skladištenje hrane životinjskog porekla i na tržnicama velikih gradova.

Potrošačima se savetuje da lako kvarljive proizvode životinjskog porekla kupuju samo u objektima i prodajnim mestima gde se oni čuvaju u rashladnim uređajima, a obavezno treba proveriti datum proizvodnje i rok upotrebe.

Sumnju u ispravnost hrane životinjskog porekla građani mogu postaviti već na osnovu promene boje, mirisa i gde je moguće ukusa.

U kućnim uslovima treba odvajati sirove namirnice od kuvane hrane, jer se mikroorganizmi lako prenose.

Hranu bi trebalo čuvati u rashladnim uređajima, obavezno dobro termički obraditi pre konzumacije, a u letnjem periodu ne preporučuje se držanje kuvane hrane duže od pet dana u frižideru.

Категорије: Vesti