Šef Odeljenja za radijacionu higijenu

Mr Mihajlo Vićentijević
Tel:
Fax:
E–mail:
 

Odeljenje za radijacionu higijenu je osnovano 1986. godine i funkcioniše kao radiometrijska laboratorija u javnoj veterinarskoj službi gde vrši veterinarsko-sanitarni nadzor u graničnom prometu (izvoz, uvoz, provoz) i to: hrane za životinje, životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe životinjskog porekla.

Delatnost Odeljenja se odvija u dva smera :

 • naučno-istraživačkom radu (osnovna, primenjena i razvojna istraživanja)
 • specijalističko-stručnom radu (veterinarsko-sanitarni nadzor/kontrola); sa realizacijom u tri oblasti :
  – radijaciono-higijenske kontrole u redovnim uslovima
  – radijaciono-higijenske kontrole u vanrednim uslovima; i
  – radioekologije.

Odeljenje obavlja svoje aktivnosti u namenskom prostoru prilagođenom specifičnim uslovima rada sa radioaktivnim supstancijama. Nuklearna i laboratorijska oprema se sastoji od određenog broja nuklearnih merila prve kategorije i laboratorijske opreme za stacioniranu i pokretnu upotrebu. Većina metoda koje se primenjuju akreditovane su prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.
Na osnovu elaborata koncipiranog po radijacionom standardu i prijave Saveznom ministarstvu za poljoprivredu, Odeljenje je:

 • rešenjem Saveznog ministarstva za poljoprivredu broj 5/0-04-001/016, od 18.02.1993. godine, imenovano za koordinirajuću laboratoriju u oblasti radijacione higijene i zaštite u biotehnologiji za Saveznu Republiku Jugoslaviju,
 • rešenjem Ministarstva zdravlja br. 530-02-613/91-04 od 31.10.1991. utvrđuje se da može vršiti radiološka ispitivanja životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe.
 • rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj 323-02-2062/94-05 od 26.05.1995. utvrđuje se da ispunjava uslove za obavljanje laboratorijskih ispitivanja veterinarsko-sanitarne, zdravstvene i kvalitativne ispravnosti proizvoda i sirovina životinjskog porekla i da ispunjava uslove za obavljanje laboratorijskih ispitivanja stočne hrane, sirovina i dodataka stočnoj hrani radi utvrđivanja njihove zdravstvene ispravnosti.
 • rešenjem Saveznog Ministarstva zdravlja i socijalne politike br. 3/6-02-3082/2000, od 11.07.2001. godine, na osnovu čl. 6. stav 3. Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja odredilo je Odeljenje za radijacionu higijenu za obavljanje poslova u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja – gamaspektrohemijska ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorcima iz životne sredine.
Категорије: Odeljenja-2