Šef Odeljenja za ispitivanje namirnica životinjskog porekla

Dr sci.vet.med. Jasna Kureljušić, naučni saradnik
Tel:011/7191273
Fax:011/7191274
E-mail: namirnice.nivs@nivs.rs, jasnakureljusic@yahoo.com

 

Odeljenje vrši laboratorijsku kontrolu higijenske ispravnosti namirnica životinjskog porekla na osnovu ovlašćenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstva zdravlja.

Stručnjaci Odeljenja se pored specijalističkih poslova, bave i naučno-istraživačkim radom u oblasti veterinarsko sanitarne kontrole, zdravstvene ispravnosti i kvaliteta sirovina, proizvoda i namirnica animalnog porekla.

U Odeljenju se vrše mikrobiološke i senzorske analize (organoleptički) namirnica kao i kontrola na prisustvo rezidua antibiotika i sulfonamida u namirnicama, proizvodima i sirovinama animalnog porekla.

Uzorci koji se analiziraju su meso i proizvodi od mesa, mleko i proizvodi od mleka, riba i proizvodi od ribe, jaja i proizvodi od jaja, med i proizvodi od meda. U saradnji sa Odeljenjem za bakteriologiju i parazitologiju, hemiju i radijacionu higijenu vrše se ispitivanja na trihinelozu, prisustvo parazita riba i drugih parazita, fizičko-hemijska ispitivanja (sastav i kvalitet), prisustvo ostalih rezidua i prisustva kontaminenata (toksični elementi, radionukleidi).

Odeljenje vrši analize u skladu sa preporukama i standardima o bezbednosti hrane. Legislativa kojom se odeljenje služi u svom radu za sada su važeći Zakon i Pravilnici koji su na snazi i legislativa EU po zahtevu korisnika usluga. Većina metoda koje se primenjuju akreditovane su prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Категорије: Odeljenja-2