Šef Odeljenja za ispitivanje lekova

Dr sci. vet. med. Vujadin Vuković
Tel:
Fax:
E-mail: vujadin.vukovic@gmail.com

Odeljenje za ispitivanje lekova ima dugogodišnju tradiciju u našem Institutu. Profesionalnost i izuzetno stručno poznavanje problematike u laboratorijskom i kliničkom ispitivanju veterinarskih lekova doprineli su poslovnom povezivanju sa nizom domaćih i inostranih farmaceutskih kuća.

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2004. godine propisao je osnivanje Аgencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, čime je delokrug rada Odeljenja za kontrolu lekova znatno sužen. Trenutno se rade, kroz saradnju sa drugim odeljenjima u Zavodu, kvalitativno kvantitativne analize sirovina i gotovih lekova na zahtev proizvođača. Isto tako na zahtev proizvođača priprema se tehnička dokumentacija o kvalitetu lekova (Part II) za potrebe izrade fajlova pri registraciji lekova za upotrebu u veterini.

Pored specijalističkih poslova u Odeljenu se vrši realizacija naučno-istraživačkih projekata

Категорије: Odeljenja-2