Šef Odeljenja za ishranu i ispitivanje hrane za životinje
Dr sci.vet.med. Ksenija Nešić, viši naučni saradnik
Tel: 011/7191273
Fax: 011/6604020
E-mail: ksenija_n@yahoo.com
 
 

 Stručnjaci Odeljenja vrše kontrolu zdravstveno higijenske ispravnosti uvozne hrane i komponenata za hranu za životinje i redovan monitoring unutrašnje proizvodnje. Ostvaruju saradnju sa proizvođačima hrane za životinje razvijanjem i unapređivanjem receptura za ishranu životinja. Vrši se veliki broj različitih analiza hrane za životinje, tumače rezultati i daju nutricionistička mišljenja i saveti.

U okviru Odeljenja realizuju se projekti Ministarstva za prosvetu i nauku.  Saradnici Odeljenja  rade na izmenama i dopunama važećih pravilnika u ovoj oblasti i sastavljanju uputstava i drugih podzakonskih akata koji doprinose unapređenju struke.
Laboratorijske analize koje se izvode u Odeljenju za ishranu i ispitivanje stočne hrane su:

 • utvrđivanje ukupnog broja bakterija u hrani za životinje
 • ispitivanje prisustva Salmonella bakterija u hrani za životinje
 • ispitivanje prisustva i broja Clostridium perfringens u hrani za životinje
 • ispitivanje prisustva i broja Enterobacteriaceae u hrani za životinje
 • ispitivanje prisustva i broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) u hrani za životinje
 • ispitivanje prisustva i broja sulfitoredukujućih klostridija u hrani za životinje
 • ispitivanje prisustva i broja gljivica plesni u hrani za životinje
 • ispitivanje prisustva antibiotika i sulfonamida u hrani za životinje
 • kvantitativno ispitivanje prisustva zearalenona u hrani za životinje
 • kvantitativno ispitivanje prisustva ohratoksina u hrani za životinje
 • kvantitativno ispitivanje prisustva aflatoksina u hrani za životinje
 • kvantitativno ispitivanje prisustva T-2 toksina u hrani za životinje
 • utvrđivanje prisustva sastojaka animalnog porekla u hrani za životinje metodom klasične mikroskopije
 • utvrđivanje prisustva goveđe DNK u hrani za životinje PCR metodom
 • utvrđivanje prisustva goveđeg proteina u hrani za životinje ELISA metodom
 • Organoleptički pregled hrane za životinje

Većina metoda koje se primenjuju akreditovane su prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.
Stručnjaci Odeljenja tumače rezultate svih navedenih analiza, kao i velikog broja hemijskih analiza izvedenih u saradnji sa Odeljenjem za hemiju i biohemiju i daju stručna mišljenja i savete, a takođe pružaju i mnoštvo drugih usluga u okviru nutricionističke teorije i prakse.

Категорије: Odeljenja-2