Шеф Одељења

Др сци.вет.мед. Весна Милићевић, виши научни сарадник

 

Сарадници на одељењу

Др сци.вет.мед. Владимир Радосављевић, научни саветник

Др сци.вет.мед. Љубиша Вељовић, виши научни сарадник

Др сци.вет.мед. Јелена Максимовић Зорић, научни сарадник

Др вет. Димитрије Глишић, истраживач сарадник

Др вет. Софија Шолаја, истраживач приправник

 

Технички сарадници на одељењу

Љиљана Миткович, лабораторијски техничар

Данијела Милосављевић, лабораторијски техничар

Јована Стефановић, лабораторијски техничар

Анђела Пилиповић, лабораторијски техничар

Веселка Ристић, технички сарадник

Слободанка Илић, технички сарадник

 

Опис основних активности на одељењу

Одељење за вирусологију се бави дијагностиком и диференцијалном дијагностиком вирусних болести домаћих животиња. При Одељењу се налазе националне референтне лабораторије за класичну кугу свиња, афричку кугу свиња, слинавку и шап, болест плавог језика, везикуларну болест свиња, беснило, ензоотску леукозу говеда, кугу коња, кугу малих преживара, ринопнеумонитис коња, инфективну анемију коња и болести риба. Поред углавном апликативно оријентисаних истраживања, основна истраживања и развој су део мисије Одељења за вирусологију. Одељење располаже савременом опремом, као и збирком ћелијских линија, вирусних изолата и референтних вируса.

 

Активности на Одељењу:

  • Утврђивање присуства специфичних антитела различитим методама, као што су ELISA, AGID, HIT, VNT, IFAT, IPMA;
  • Утврђивање присуства вирусних антигена методама FAT и ELISA;
  • Изолација вируса на култури ткива;
  • Утврђивање присуства генома вируса и генотипизација, различитим молекуларним методама (PCR, real time PCR, RFLP, секвенционирање);
  • Консултативне услуге одељења – тумачење резултата тестова, стратегије тестирања, одабир узорка, као и стратегије контроле инфекције. Ове услуге су доступне ветеринарима практичарима, другим лабораторијама за испитивање као и истраживачима у универзитетским и другим државним установама;
  • Организовање обука за лабораторијску дијагностику.