Шеф Одељења:

др сци.вет.мед. Јадранка Жутић, научни саветник

 

Сарадници на Одељењу

др Драгица Војиновић, научни сарадник

др вет. Зорана Зуровац Сапунџић, истраживач сарадник

др вет. Милан Нинковић, истраживач приправник

 

Технички сарадници на Одељењу

Маринко Божић, ветеринарски техничар

Николета Ивановић, лабораторијски техничар

 

Опис основних активности на Одељењу

Одељење за имунологију се бави серолошком дијагностиком заразних болести домаћих животиња, међу којима су и најзначајније бактеријске зоонозе (бруцелоза, лептоспироза, Q грозница). Одељење је национална референтна лабораторија за бруцелозу, сакагију и дурину.

 

Активности на Одељењу:

  • Имунодијагностика бруцелозе, лептоспирозе, Q грознице, епидидимитиса овнова, хламидиозе, неоспорозе, сакагије, дурине, микоплазмозе, актинобацилусне плеуропнеумоније, туберкулозе и паратуберкулозе;
  • Утврђивање присуства специфичних антитела против различитих патогена применом следећих метода: тест микроскопске аглутинације (MAT), брза серумска аглутинација (Rose Bengal test), класична серумска аглутинација (SAT), реакција везивања комплемента (RVK), имуноензимски тест (ELISA);
  • Одржавање култура Лептоспира;
  • Припрема антигена, дијагностикума и хиперимуних серума;
  • Увођење нових дијагностичких поступака;
  • Организовање обука за лабораторијску дијагностику;
  • Научноистраживачка активност: учешће у националним и међународним пројектима и сарадња са сродним лабораторијама и институцијама.