Svet

Jedan od ciljeva Instituta kao naučnoistraživačke organizacije je uspostavljanje međunarodne naučne saradnje radi brže integracije u svetske naučne, privredne, društvene i kulturne tokove i uključivanje u evropski istraživački prostor. Postoji izražena potreba Instituta za jačanjem svih oblika međunarodne saradnje u oblasti biomedicinskih i biotehničkih nauka, što uključuje pre svega:

– razmenu/mobilnost istraživača Instituta

– razvijanje novih metoda naučnoistraživačkog rada

– prijavu zajedničkih međunarodnih projekata

– publikovanje naučnih radova

– organizaciju naučnih konferencija

Istraživači Instituta imaju intenzivnu saradnju sa brojnim istaknutim naučnicima i institucijama u svetu. U okviru toga, politika Instituta je da formira zajedničke istraživačke projekte u okviru čega podstiče boravak i razmenu svojih istraživača u svetski priznatim laboratorijama radi sticanja iskustva u međunarodnim okvirima. Posebno dobra formalna ili neformalna saradnja postoji sa nizom institucija, uključujući i:

 • Institute of Quality Standards and Testing Technology for Agro-products of Chinese Academy of Agricultural Sciences
 • The Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) Insel Riems
 • The World Organisation for Animal Health (WOAH)
 • International Centre for Veterinary Training and Information „Francesco Gramenzi“ (CIFIV), Istituto Caporale, Teramo
 • The Technical University of Denmark (DTU)
 • EuFMD, The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 • Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Ames, SAD
 • The Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale” (IZSAM), Teramo, Italija
 • Institute for Fisheries Research – Lyngby, Danska
 • The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, CEFAS – Weymouth, Velika Britanija
 • National Institute for Public Health and the Environment, Holandija
 • Department of Clinical Veterinary Medicine University of Cambridge, Velika Britanija
 • National Veterinary Institute – Oslo, Norveška
 • Faculty of Veterinary Medicine – Iasi, Rumunija
 • Faculty of Veterinary Medicine – Timisoara, Rumunija
 • Faculty of Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Rumunija
 • Univeristy of Veterinary Medicine, Beč, Austrija
 • Veterinarski fakultet – Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Hrvatski veterinarski institut – Zagreb, Hrvatska
 • Veterinarski fakultet – Solun, Grčka
 • Veterinarski institut Vaso Butozan – Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Veterinarski institut u Skopju, Makedonija
 • Fakultet veterinarske medicine – Skopje, Makedonija
 • Carlo Denegri Fondation & Infectious Disease, Unit A, Tropical and Parasitology Service Amedeo di Savoia Hospital, Torino, Italija
 • Institute for Comparative Tropical Medicine and Parasitology, Ludwig-Maximilians University (LMU), Minhen, Nemačka
 • Veterinary Research Institute of Thessaloniki NAGREF – Solun, Grčka
 • Labooratoria de Parasitologie CHU Purpan – Tuluz, Francuska
 • National Diagnostic Scientific Veterinary Institute – Sofija, Bugarska

Institut je jedan od osnivača Međunarodnog centra – Centre for Veterinary Training and Information “Francesco Gramenzi” (CIFIV), Teramo, Italija.