Saradnici Instituta imaju intenzivnu saradnju sa brojnim istaknutim naučnicima i institucijama u svetu.

U proteklom periodu, uspostavljena je saradnja i potpisan veliki broj Ugovora o saradnji sa srodnim institutima i fakultetima iz velkog broja zemalja, pri čemu se i dalje intenzivno radi na proširenju ove mreže.
Radeći na održavanju i proširenju mreže međunarodnih naučnih institucija u želji da se kontinuirano unapređuje kroz transfer iskustava i bogate naučne teorije i prakse razvijenih država, predviđeni su sledeći oblici saradnje:
• Mobilnost istraživača radi držanja nastave, konsultacija i obavljanja naučno-istraživačkog rada od zajedničkog interesa
• Mobilnost mladih istraživača, u cilju obuke i prakse
• Razmena istraživačkih metoda i naučne literature, bibliografskih jedinica i naučnih radova
•Publikovanje naučnih i stručnih radova, izučavanje tema od zajedničkog interesa
• Organizovanje naučnih konferencija, seminara, simpozijuma i drugih vrsta razmena znanja u okvirima delokruga rada Instituta.

Institut je jedan od osnivača Međunarodnog Centra  –  Centre for Veterinary Training and Information „Francesco Gramenzi“ (CIFIV), Teramo, Italija.

Međunarodne institucije sa kojima Institut sarađuje:

 • The World Organisation for Animal Health (OIE)
 • The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 • Iowa State University College of Veterinary Medicine, SAD
 • The Friedrich Loeffler Institut (FLI) Insel Riems, Nemačka
 • The Technical University of Denmark (DTU), Danska
 • Central Veterinary Institute (CVI) Lelystad, Holandija
 • The Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „Giuseppe Caporale“ (IZSAM), Teramo, Italija
 • Institute for Fisheries Research – Lyngby, Danska
 • The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, CEFAS – Weymouth, Velika Britanija
 • Department of Clinical Veterinary Medicine University of Cambridge, Velika Britanija
 • Plum Island National Disease Centar, USDA, SAD
 • Iowa State University – Ames, SAD
 • National Veterinary Institute – Oslo, Norveška
 • Faculty of Veterinary Medicine – Iasi, Rumunija
 • Faculty of Veterinary Medicine – Timisoara, Rumunija
 • Faculty of Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Rumunija
 • Veterinarski fakultet – Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Hrvatski veterinarski institut – Zagrebu, Hrvatska
 • Veterinarski fakultet – Solun, Grčka
 • Veterinarski institut Vaso Butozan – Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Veterinarski institut u Skopju, Makedonija
 • Fakultet veterinarske medicine – Skopje, Makedonija
 • Carlo Denegri Fondation & Infectious Disease, Unit A, Tropical and Parasitology Service Amedeo di Savoia Hospital  Torino, Italija
 • Institute for Comparative Tropical Medicine and Parasitology,Ludwig-Maximilians University (LMU), Minhen, Nemačka
 • Veterinary Research Institute of Thessaloniki NAGREF – Solun, Grčka
 • Labooratoria de Parasitologie CHU Purpan – Tuluz, Francuska
 • National Diagnostic Scientific Veterinary Institute – Sofija, Bugarska
Категорије: Međunarodna saradnja