NIVS SVETOSAVSKA 1

Naučni institut za veterinarstvo Srbije za izuzetan doprinos nauci i privredi nagrađen Svetosavskom nagradom!

 

Naučni institut za veterinarstvo Srbije obeležava 95 godina postojanja i njegov veliki uticaj sagledava se kroz doprinos razvoju nauke i istraživanja, državne uprave i privrede. Institut i zaposleni kao pojedinci, nosioci su brojnih domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada. Ostvareni rezultati i njihov značaj ogledaju se u objavljenom velikom broju naučnih radova, knjiga, atlasa, monografija i bibliografija, međunarodnoj saradnji u okviru  različitih asocijacija, u učešću pojedinih  istraživača na listi eksperata, u angažovanju u redakcionim odborima, u mentorstvu prilikom izrade doktorskih disertacija,  recenziranju radova u renomiranim časopisima, a posebno u aktivnostima  na sprečavanju širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

Svetosavska 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[slideshow gallery_id=“1″]

Naučni institut za veterinarstvo Srbije je najstarija veterinarska institucija u našoj zemlji, osnovana 1926. godine pod imenom Centralni veterinarski bakteriološki zavod.

Osnovne delatnosti Instituta su:

  • primenjena i razvojna istraživanja u biotehničkim naukama
  • klinička i laboratorijska ispitivanja u funkciji zaštite zdravlja životinja i ljudi
  • konsalting i tehničke analize u primeni mera prevencije, suzbijanja i eradikacije oboljenja životinja
  • provera kvaliteta proizvoda, hrane za ishranu životinja i namirnica animalnog porekla

U cilju stalnog unapređenja kvaliteta svog rada Institut je uveo i sertifikovao standarde SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO / IEC 17025:2017.

Naučni rad Instituta se odvija kroz realizaciju projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i međunarodne projekte.

Kategorije: Početna