Institut je ovlašćen da obezbedi redovno vršenje sledećih aktivnosti:
• Po unapred utvrđenom planu ili na zahtev Ministarstva obilazi epizootiološko područje radi sistematskog praćenja epizootiološke situacije, utvrđivanja uzroka uginuća životinja, transporta patološkog materijala, vršenja epizootiološkog uviđaja, postavljanje sumnje na pojavu zaraznih bolesti kod životinja i vođenje evidencije o tim aktivnostima.

• Neposredno učestvuje u otkrivanju i praćenju zaraznih bolesti životinja, doprinosi sprečavanju pojavljivanja, otkrivanju, sprečavanju širenja, suzbijanju i iskorenjivanju bolesti životinja u skladu sa važećim propisima i priznatim stručnim i naučnim saznanjima i međunarodnim standardima (OIE).

• Obnavlja lager neophodnih dijagnostičkih i imunoprofilaktičkih sredstava, vrši skladištenje i distribuciju veterinarskih lekova, medicinskih sredstava za vršenje vakcinacije i dijagnostičkih ispitivanja po Programu mera i održava lager neophodnih količina dijagnostičkih sredstava i epizootiološke opreme neophodnih za pravovremeno uzorkovanje, dijagnostiku zaraznih bolesti i epizootioloških istraživanja.

• Održava spremnost referentnih i drugih laboratorija za poslove predviđene rešenjem o održavanju statusa akreditovanih laboratorija i utvrđenom obimu akreditacije.

• Učestvuje u međulaboratorijskim uporednim testiranjima, nabavlja standardne sojeve i referentne materijale na način koji utvrđuje nacionalna referentna laboratorija za određenu bolest, uz saglasnost Ministarstva.

• Održava visok nivo spremnosti epizootiološke službe u cilju iskorenjivanja zaraznih bolesti.

• Obezbeđuje stručnu obuku za lica koja rade u ekipama za suzbijanje bolesti, održava opremu i sredstva potrebna za suzbijanje i iskorenjivanje bolesti.

• U cilju održavanja spremnosti na pojavu opasnih zaraznih bolesti imenuje najmanje dva “epizootiološka  tima za suzbijanje naročito opasnih zaraznih bolesti  životinja”, koji će biti zaduženi da na zahtev Ministarstva hitno reaguju u slučaju pojave naročito opasnih bolesti na teritoriji  Republike Srbije.

• Održava na najvišem nivou  materijalna sredstva, opremu i druge resurse dostavljene od strane Ministarstva i donatora (Evropska Unija i dr.).

• Pruža stručnu i tehničku pomoć pripremi i realizaciji planova upravljanja u kriznim situacijama (krizni planovi).

• Prilikom obilaska epizootiološkog područja vrši informisanje i edukaciju veterinara i vlasnika životinja u oblasti zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja i na zahtev Ministarstva učestvuje u programima obuke veterinarskih inspektora i veterinara.

• Obezbeđuje redovnu tehničku podršku, prostor, potrebnu opremu, potrošni i štampani materijal za rad regionalnog centra Grada Beograda, kao i angažovanje dva obučena operatera za rad regionalnog centra Grada Beograda na poslovima unosa i ažuriranja podataka centralne baze, održavanje neophodnog nivoa komunikacije i povezivanja veterinarske inspekcije na regionalnom i lokalnom nivou sa Upravom za veterinu i nadležnim institutom.

Категорије: Ministarstvo