1. EFSA je pokrenula kampanju #EUandMyFood za podizanje svesti o sistemu bezbednosti hrane u EU.

Cilj je da se pokaze kako sistem bezbednosti hrane u EU, kroz rad EFSA, institucija EU i država članica, doprinosi našem životu:

Video na:

https://www.efsa.europa.eu/en/eu-and-my-food

 

  1. Simpozijum o opštoj proceni rizika za bolesti životinja održava se 15. maja 2019. godine u Holandiji.

Ovaj događaj je organizovan radi širenja rezultata G-RAID projekta.

Više informacija o simpozijumu, možete videti ovde:

https://www.wur.nl/en/show/SYMPOSIUM-Generic-risk-assessment-for-introduction-of-animal-diseases.htm

 

  1. EFSA je pokrenula dve javne konsultacije o nacrtu naučnih mišljenja o referentnim vrednostima ishrane (DRVs) za natrijum i hlorid, a rok za dostavu komentara je 22. maj 2019. godine.

Ovi dokumenti predlažu referentne vrednosti za unos natrijuma i hlora za odrasle, trudnice, dojilje, odojčad i decu.

Javna konsultacija

Draft reference values for sodium and chloride – have your say

Natrijum: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190403

Hlor: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190403-0

 

  1. Kao sastavni deo javnih konsultacija EFSA će predstaviti nacrte mišljenja o referentnim vrednostima ishrane (DRVs) za natrijum i hlorid zainteresovanim stranama, kako bi pružila objašnjenja i prikupila komentare. Sastanak će se održati 7. maja 2019. godine u Briselu, Belgija.

Link događaja:

Technical meeting with stakeholders on the draft opinions on Dietary Reference Values for sodium and chloride 

 

  1. Letnja škola Jedno zdravlje EJP, održaće se od 19-30 August 2019. godine, održaće se u Surrey Univerzitetu, Velika Britanija u saradnji sa  WUR, Chatham House  i Javno zdravlje Engleske.

Link za letnju školu:

The OHEJP Summer School

 

  1. EFSA organizuje tehnički sastanak sa zainteresovanim stranama o aplikacijama za enzime u hrani, 19-20. Jun 2019. godine.

Više informacija na:

Technical meeting with stakeholders on applications for food enzymes

Категорије: Najnovije vestiVesti