1. EFSA je pokrenula interaktivni alat koji omogucava nutricionistima i drugim zdravstvenim radnicima da izvrse brzu i laku procenu dijetetskih referentnih vrednosti.

Više informacija na: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181129-1

Interaktivni alat: DVR Finder

 

  1. EFSA je objavila ažuriranu epidemiološku situaciju o Afričkoj svinjskoj kugi u Evropi.

Više informacija na: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181129

 

  1. Materijal sa BTSF treninga održanih u EU i susednim zemljama o Afričkoj svinjskoj kugi dostupan je na:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf/btsf-training-material_en

 

  1. EFSA je objavila vizuelizaciju podataka o ostacima pesticida u hrani pomocu jednostavne graficke alatke kako bi korisnicima omogucila da vide glavne nalaze monitoringa ostataka pesticida u hrani.

Više informacija na: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180725

 

  1. Agencija za standarde u hrani u Velikoj Britaniji poziva stručnjake da se prijave i pridruže stručnim komitetima koji uključuju tri nezavisna savetodavna odbora.

Rok za prijavu je 4.januar 2019.godine, a kandidati koji udju u uži izbor bice intervjuisani u februaru.

Paket informacija i obrazac za prijavu dostupan je na: https://www.food.gov.uk/about-us/join-our-scientific-advisory-committees

 

  1. U Holandiji, u Brajtland Kampusu 26-27 juna 2019.godine održaće se globalni dogadjaj – “Agri Food Innovation”. Više informacija i registracija na:Expo  Conference  Register
  1. Izveštaj sa EFSA radionice u vezi LSD održane u novembru možete pogledati on-line na: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1520

 

  1. Ostaci veterinarskih lekova: neusaglašenost ostaje mala

Više informacija na: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180613

 

  1. EFSA je pokrenula javnu raspravu o nacrtu administrativnih uputstava o pripremi i prezentaciji aplikacija za odobranje aditiva za upotrebu u ishrani životinja (ažurirano 2018)

Više informacija na : https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181121

 

  1. EFSA je objavila naučno mišljenje“Rizik za zdravlje životinja i ljudi koji se odnosi na prisustvo dioksina  i dioksinu sličnih PCBs u hrani i hrani za životinje“

Više informacija na: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181120

 

11. Seminar o bezbednosti hrane u EU: Održavanje visokih standarda i transparentnost informacija, održaće se 29.januara 2019.godine u Briselu, Belgija

Više informacija: https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/JA29-PPE1?ss=em&tg=1a

Категорије: Najnovije vestiVesti