• Истраживачи института су први пут у Републици Србији изоловали Alysiella filiformis из  клиничких узорака пореклом од свиња.
  • Истраживачи Института су доказали инфекцију Schmallenberg вирусом у Републици Србији.
Категорије: