• Истраживачи Института су први пут извршили оралну вакцинацију домаћих свиња против класичне куге свиња у Европи.
  • Истраживачи института су по први пут у Републици Србији изоловали и извршили генотипизацију  метицилин-резистентних сојева Staphylococcus aureus (MRSA) из клиничких узорака од свиња и говеда.
  • Институт је решењима надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управе за ветерину, овлашћен као референтна лабораторија за ензоотску леукозу говеда и бруцелозу.
Категорије: