• Стручњаци института учествују у доношењу „Стратегије за решавање невласничких паса на територији Града Београда“, чиме се Београд уврштава у једну од ретких метропола у Европи које су израдиле ову стратегију.
  • Институт је решењем надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управе за ветерину, овлашћен као референтна лабораторија за беснило.
Категорије: