• Институт је решењима надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управе за ветерину, овлашћен да буде референтна лабораторија за следеће заразне болести: болести риба, болест плавог језика, класични кугу свиња, слинавку и шап, везикуларну болест свиња, афричку кугу свиња, инфективну анемију копитара, кугу коња, инфлуенцу коња, сакагију и дурину.
Категорије: