• Министарство науке Републике Србије је акредитовало Институт као истраживачко развојни Институт који обавља научноистраживачку делатност у области биотехничких наука (одлука бр. 640-01-1/48), а Институт је уписан у Регистар научно–истраживачких организација које води ово Министарство.
  • Истраживачи Института су дијаностиковали први случај хумане окуларне дирофилариозе у Републици Србији.
  • Одељење за епизоотиологију и здравствену заштиту риба постаје Национална референтна лабораторија за болести риба у ЕУ.
Категорије: