• Основана је лабораторија за анималне протеине у храни за животиње као део националног система мера у сузбијању трансмисивних спонгиформних енцефалопатија. Први пут је примењена класична светлосна микроскопија за контролу хране за животиње на територији Републике Србије.
Категорије: