• Тим стручњака Института је 1999. године учествовао у пројекту сузбијања заразних болести животиња, који је спроведен на територији целе земље а на основу кога је уведен Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња који се од тада доноси сваке године.
Категорије: