• Библиотека института је регистрована у оквиру библиотечког система Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић“ (бр. 06-218/206 од 24.11.1997).
  • Истраживачи Института извршили су прву изолацију Thominx cyanopica код фазана у свету.
Категорије: