• Законом о измени и допуни закона о здравственој заштити животиња (сл. гласнику РС 52/93) званично је објављено да Ветеринарски и млекарски институт постаје Научни институт за ветеринарство Србије.
  • Истраживачи Института извршили су прву изолацију и карактеризацију Б. антхрацис у Републици Србији.
  • Одељење за радијациону хигијену је решењем Савезног министарства за пољопривреду број 5/0-04-001/016, од 18.02.1993. године, именовано за координирајућу лабораторију у области радијационе хигијене и заштите у биотехнологији за Савезну Републику Југославију.
  • Одељење за епизоотиологију и здравствену заштиту риба добија статус Водеће координирајуће лабораторије за болести риба за СР Југославију.
  • Почело је систематско истраживање паразитске контаминираности паркова у Београду (град је финансирао ова истраживања у периоду 1995-1997, 1999-2002, 2010-2012).
Категорије: