• Законом о измени и допуни закона о здравственој заштити животиња Ветеринарско-млекарски институт прерастао је у „Институт за ветерину Србије” а из њега се издвајају Центар за репродукцију и в.о. домаћих животиња и Регионални ветеринарски завод Зајечар, Завод за млекарство
  • Истраживачи Института извршили су прву изолацију и карактеризацију вируса пролећне виремије шарана (SVCV) у Републици Србији.
Категорије: