• Истраживачи Института извршили су прву изолацију вируса класичне куге свиња (ККС) и вируса Аујескијеве болести.
  • Истраживачи Института су били ангажовани на сузбијању бруцелозе малих преживара на подручју покрајине Косово (општине Призрен и Гора).
Категорије: