• Након интеграције са Институтом за млекарство 1987. године, Институт (21. јануара 1988. године) наставља са радом под промењеним именом „Ветеринарско-млекарски институт“.
  • Уведена је метода вештачке дигестије у дијагностици трихинелозе.
  • Уведена је метода доказивања микотоксина у храни за животиње.
Категорије: