• Истраживачи Института су учествовали у примоизолацији узрочника „Enteric Redmout Disease“ код пастрмки у Југославији.
Категорије: