• Институт је интегрисан са Одељењем за радијациону хигијену и хематологију ИНЕП-а, преузимајуćи њихове стручњаке и опрему.
  • У Институт је уведена хематолошка дијагностика и формирано Одељење за радијациону хигијену.
  • Међурегионални ветеринарски завод – Краљево и Регионални ветеринарски завод – Светозарево се издвајају из Института.
Категорије: