• Од РО Ветеринарски институт – Београд, Међурегионалног ветеринарског завода Краљево, Регионалних ветеринарских завода – Пожаревац, Светозарево и Зајечар, формиран је „Институт и заводи за ветеринарство“.
Категорије: