• Институт мења име у „Завод за унапређење ветеринарства Социјалистичке Републике Србије” и бива уписан у регистар научних организација 14. септембра 1971. године.
  • Од Одсека за епизоотиоогију формиран је „Центар за епизоотиологију, дијагностику и зоонозе”, јединствена епизоотиолошка служба за праćење кретања инфекција у Србији.
  • Сузбијање заразних болести постаје примарни циљ струке. Много се радило на едукацији пољопривредних произвођача. Одржана су бројна предавања о заразним болестима, а успостављена је сарадња са здравственом службом на праćењу зооноза.
Категорије: