• Уредбом Извршног веćа СРС број 309 од 13. маја 1961. године укинут је постојеćи Институт. Формирани су „Ветеринарски институт Новом Саду и „Ветеринарски институт у Приштини. Поред тога, од београдског дела Ветеринарског института формиране су три нове установе: „Завод за унапређење ветеринарства”, „Институт за патологију и терапију” и „Институт за превентивну медицину”.
  • Делатност Завода за унапређивање ветеринарства састојала се од научно-истраживачког рада у области ветерине и примене резултата научноистраживачког рада у пракси ради заштите здравља стоке, унапређења сточарске производње, а посредно и заштите здравља људи.
Категорије: