• Спајањем три установе, почетком 1959. године „Ветеринарско научно-истраживачког и дијагностичког института из Београда”, „Ветеринарског бактериолошког института из Новог Сада” и „Ветеринарског института из Приштине” онован је „Ветеринарски институт”.
Категорије: