• Влада НР Србије трансформисала је Институт 14. јануара 1950. године у „Ветеринарско-научно-истраживачки и дијагностички завод Народне Републике Србије”.
Категорије: