• Институт је основало Министарство пољопривреде и вода Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 11. фебруара 1926. године, под именом „Централни ветеринарски бактериолошки завод у Београду“.
  • Стручњаци Завода спроводили су испитивања исправности вакцина и дијагностику бактеријских, вирусних и паразитских болести животиња.
  • Излазили су на терен да идентификују и контролишу заразне болести стоке.
  • Поред редовних активности, стручњаци Завода су се бавили и едукацијом сточара и редовно држали предавања о сточним болестима на Радио Београду.
Категорије: