Referentne laboratorije

 • Nacionalna referentna laboratorija za Slinavku i šap
 • Nacionalna referentna laboratorija za Klasičnu kugu svinja
 • Nacionalna referentna laboratorija za Afričku kugu svinja
 • Nacionalna referentna laboratorija za Besnilo
 • Nacionalna referentna laboratorija za Bolest plavog jezika
 • Nacionalna referentna laboratorija za Enzootsku bovinu leukozu
 • Nacionalna referentna laboratorija za Infektivnu anemiju kopitara
 • Nacionalna referentna laboratorija za Afričku kugu konja
 • Nacionalna referentna laboratorija za Influencu konja
 • Nacionalna referentna laboratorija za Vezikularnu bolest svinja
 • Nacionalna referentna laboratorija za Bolesti riba 
 • Nacionalna referentna laboratorija za Brucelozu 
 • Nacionalna referentna laboratorija za Salmonelozu