Referentne laboratorije

Nacionalna referentna laboratorija za Slinavku i šap Nacionalna referentna laboratorija za Klasičnu kugu svinja Nacionalna referentna laboratorija za Afričku kugu svinja Nacionalna referentna laboratorija za Besnilo Nacionalna referentna laboratorija za Bolest plavog jezika Nacionalna referentna laboratorija za Enzootsku bovinu leukozu Nacionalna referentna laboratorija za Infektivnu anemiju kopitara Nacionalna referentna laboratorija Прочитај више…