Rukovodna struktura instituta

Rukovodstvo Instituta usmerava rad i poslovanje Instituta, planira i obezbeđuje resurse za rad, vrši analizu i preispitivanje poslovanja i sistema upravljanja, obezbeđuje primenu standarda dobre laboratorijske prakse i standarda sistema upravljanja, utvrđuje potrebe i preduzima izmene i poboljšanja u sistemu upravljanja i poslovanju Instituta. Uže rukovodstvo Instituta čine: