logo

  1. Svetski kongres živinarstva (WPC) je održan od 5. do 9. 2016, u Pekingu, Kina. Kongres je organizovan od strane Svetske živinarske naučne asocijacije – World’s Poultry Science Association (WPSA-CN) i Kineske asocijacije veterinarske medicine (CAAV). Ovo je globalno najznačajniji događaj u nauci i industriji živine sa tradicijom od preko 100 godina. Kongres je bio fokusiran na naučna dostignuća i razvoj tehnologije proizvodnje živine, i ugostio je 51-og predavača po pozivu koji su izneli najsavremenija dostignuća, tehnologije i iskustva iz oblasti živinarstva. Tema WPC2016 je bila „Kvalitet i bezbednost: u susret potrebama čoveka“. Naučni Program je obuhvatio sve oblasti naučno-istraživačkog rada u industrijskom živinarstvu, uključujući zdravlje i bolesti, genetiku i selekciju,  ishranu i hraniva, dobrobit i kontrolu životne sredine, upravljanje  otpadom, proizvodne sisteme, kvalitet i bezbednost jaja, kvalitet i bezbednost mesa, biotehnologiju i reprodukciju,  marketing i obrazovanje. Kongresu je prisustvovalo preko 3.000 učesnika, uključujući profesore, istraživače, studente, poljoprivrednike i industrijske stručnjake sa svih kontinenata. U radu Kongresa su učestvovali i istraživači Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije, Dr sci.vet.med Dobrila Jakić-Dimić i Dr sci.vet.med. Danka Maslić-Strižak, i Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, Dr sci.vet.med. Dragan Šefer, a pored prezentovanja radova ostvareni su i brojni kontakti sa predstavnicima drugih zemalja i dogovoren nastavak saradnje.

prijemradpublika

 

 

 

 

 

 

 

prijem2prijem3zid

 

 

 

 

 

 

image-0-02-01-0f43880c358366cc69ea492037ef1415e20d72fac2ecc5be988e9d29ef9d8783-vimage-0-02-01-85eae5716a5936104df671e50342d61df2c28bc8b0d198b130e6ffc509aca63c-vimage-0-02-01-aadd0e778bd83cbd3f578295e88b8f7d95f618038df1305412800c3ba808df27-vimage-0-02-01-e012f953f140a91eb77dce83207bb3cbc15d8052ad703143baca44e486c4822f-v

wechatimage636089224887070864 image-0-02-01-fbc6eb4d37cb31b86ac5be462274a544bc54f5b900d5d2d6944ec0664d826d05-vimage-0-02-01-debdff3a13a30c331f11edd268467c8e716fa43e1723730d0d26c0af4f5dd573-v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорије: Najnovije vestiVesti